E509 - Chlorid vápenatý

Kategória

nosiče objemové činidlá protihrudkujúce látky regulátory kyslosti

Skóre škodlivosti

1

Charakteristika

Biela, jemne kryštalická až práškovitá silne hygroskopická látka.

Použitie

Táto látka upravuje pH a funguje ako protihrudkujúca a spevňujúca látka. Možno sa s ňou stretnúť v pekárenských výrobkoch, nealkoholických nápojoch, mäsových produktoch a údeninách. Používa sa ako spevňujúca látka v konzervovanom ovocí a zelenine, v marmeládach, konzervovaných paradajkách a tavených syroch. Pri výrobe syrov napomáha zrážaniu mlieka a ako potravinový doplnok slúži na obohacovanie potravín vápnikom. Ďalej zmäkčuje vodu používanú na výrobu piva a používa sa k úpravám pitnej a stolové vody. V bezvodej forme je pridávaný ako vysúšacie prísada do organických kvapalín a plynov.

Výroba

Možno ho pripraviť reakciou uhličitanu vápenatého a kyseliny chlorovodíkovej alebo Solvayovým procesom. Taktiež sa vyskytuje v prírode v minerálnych ložiskách.

Nežiaduce účinky

Požitie môže vo výnimočných prípadoch vyvolať žalúdočné alebo srdcové ťažkosti, ale za bežných podmienok ide o bezpečnú látku vhodnú ako prísada do väčšiny potravín.

Doplňujúce informácie

Látka je povolená ako v SR (celej EÚ) tak v USA.