Polysorbát 40

Charakteristika

Polysorbát 40 je zmes sorbitolu polymerizujúcim s etylénoxidom a olejovými estermi s priemernou dĺžkou polymérového reťazca 40-tich jednotiek, ktoré môžu byť živočíšneho pôvodu. Jedná sa o emulgátor, stabilizátor a odpeňovač. Má podobné vlastnosti ako E433.

Použitie

Polysorbát 40 sa pridáva do pečiva, aby zostalo dlhšie čerstvé, a zároveň spevňuje cesto. Rovnomerne rozkladá vyskytujúce sa arómy a farbivá v potravinách. Pridáva sa do pekárenských výrobkov, našľahaných krémov, nápojov, cukroviniek, zmrzlín, polievok, zálievok, do instantných náhradiek mlieka a stužených tukov.

Výroba

Látka sa vyrába synteticky.

Nežiaduce účinky

Pri bežných dávkach používaných v potravinách nie sú známe nežiaduce účinky. Vo väčšom množstve môže spôsobovať hnačku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie polysorbátu 40 povolené v nevyhnutnom množstve do vybraných potravín. V USA nie je používanie povolené.