E132 - Indigotín

Kategória

farbivá

Skóre škodlivosti

5

Nevhodné pre deti

Možný alergén

Cl potravinárska modrá 1, Indigocarmine

Charakteristika

Jedná sa tmavo modré farbivo, ktoré na svetle veľmi ľahko vybledne. V SR (celej EÚ) aj USA je povolené na farbenie potravín.

Použitie

Používa sa pri výrobe nealkoholických nápojov, pekárskych výrobkov, cereálií, sladkostí, želé, mrazených dezertov, krémov, liekov, krmív pre zvieratá alebo parfumov. Ďalej sa využíva na vykonávanie obličkových testov alebo na testovanie mlieka.

Výroba

Indigotín sa získava z ázijského indigovníku, jeho spracovanie ale prebieha synteticky za prítomnosti modrých farbív (tie sa vyrábajú z uhoľného dechtu).

Nežiadúce účinky

Na základe štúdií, vykonaných na potkanoch, bol dokázaný vznik zhubného nádoru v mieste vpichu pod kožu. Pri ústnom podaní nebol zistený žiadny vedľajší účinok. V súvislosti s indigotínom prebiehajú rozsiahle vedecké diskusie, dostupné dáta však nie sú dostačujúce na to, aby sa dalo farbivo považovať za karcinogén. Môže však spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, vyšší krvný tlak, vyrážky a iné alergické reakcie.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka 0-5 mg na 1 kg telesnej váhy.