Charakteristika

Oxystearín je zmes glyceridov, čiastočne oxidovaných kyselinou stearovou a ďalšími mastnými kyselinami. Má voskový charakter.

Použitie

Oxystearín pôsobí ako emulgátor proti nežiaducej tvorbe kryštálov a zákalov v rastlinných olejoch. Zabraňuje tiež ich pripaľovaniu pri smažení a pečení. Jeho uplatnenie nájdeme aj v pekárenských výrobkoch, kde sa využíva ako nosič a lubrikant. Má vlastnosť viazať železnaté a meďnaté ióny, čím zabraňuje ich reakciám s inými látkami, ktoré by inak spôsobili stratu farby, textúry alebo žltnutie. Pôsobí tiež ako odpeňovač pri výrobe repného cukru a kvasníc.

Výroba

Vyrába sa reakciou hydrogenovaného rastlinného oleja za zvýšenej teploty.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je povolené používať oxystearín ako prídavnú látku do potravín. V USA je používanie povolené.