E392 - Extrakty z rozmarínu

Kategória

antioxidanty

Skóre škodlivosti

0

Charakteristika

Extrakty rozmarínu obsahujú niekoľko zložiek, u ktorých bolo preukázané, že majú antioxidačné účinky. Tieto zložky patria najmä do skupiny fenolových kyselín, flavonoidov, diterpenoidov.

Použitie

Používa sa do nápojov, korenín, do mäsa. Môže byť tiež súčasťou aromatických látok do ovocných nápojov, zmrzlín, sladkostí či pečiva. Bolo zistené, že rozmarínové extrakty môžu predĺžiť trvanlivosť potravín až o 30%, keďže ide o významné antioxidanty, ktoré bránia nežiadúcej oxidácii v potravinách.

Výroba

Extrakt z listov rozmarínu sa pripravuje extrakciou pomocou rozpúšťadiel povolených pre potraviny.

Nežiaduce účinky

Podľa Európskeho úradu bezpečnosti potravín (EFSA) je extrakt z rozmarínu bezpečný pre použitie ako antioxidant do potravín. Niektoré výskumy preukázali, že môže mať vplyv na zánik rakovinotvorných buniek. Ak sa bude pridávať napr. do hamburgerov, môže znížiť riziko rakoviny.

Doplňujúce informácie

Látka je v celej EÚ (SR) povolená. Do sušeného výťažku z rozmarínu (E392) je povolené používať ako protihrudkujúcu látku oxid kremičitý (E551). Jeho prítomnosť má za následok ľahšiu manipuláciu s rozmarínovým výťažkom, tzn. kvalitnejšiu sypkosť, bez zhlukov. Podľa Vedeckého výboru pre potraviny sa radí oxid kremičitý medzi látky, u ktorých nie je stanovená úroveň prijateľného denného príjmu. Teda jeho prítomnosť nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravie, pokiaľ sa používa v množstve potrebnom na dosiahnutie želaných technologických účinkov.